Prosjektboliger

Vi utvikler stadig nye tomter og boliger med fokus på nøkkelferdig leveranse. Her har vi prosjektert inn bolig på tomt som er klar for at du skal konsentrere deg om farger og materialvalg i boligen – med hjelp fra oss og våre samarbeidspartnere.

Moderne hus ferdig prosjektert

Når du har bestemt deg for et hus fra oss får du kvaliteter og valgfrihet utover det som er vanlig allerede som standard. Uten at det koster deg noe ekstra kan du velge mellom mange produkter og ulike materialer, farger og utførelser. Alle med samme høye kvalitet.
Hva mener vi egentlig med kvalitet? Den sitter både i hva øyet ser og i trygghet, valgfrihet og kunnskap om hvordan man bygger hus som varer lenge. Men kvalitet handler også om dine følelser og drømmer. Derfor er vår kvalitet noe du må oppleve.

Vi samarbeider kun med utvalgte kvalitetsleverandører og stiller høye krav når vi velger leverandører og produkter. De skal se bra ut og gi en flott følelse men også tåle langvarig slitasje. Gode materialer og stabile konstruksjoner er en sølvfølge for oss.

Smart økonomi

Det er mange gode grunner til å kjøpe prosjektbolig. Mange av dem er relatert økonomi.

Lave omkostninger
Ved kjøp av ny bolig betaler du bare 2,5% i dokumentavgift av tomten og ikke av hele summen som du gjør ved kjøp av brukt bolig.
 
Fast pris
Med fast pris slipper du hektiske budrunder. Du vet på forhånd hva du må betale for boligen og har god oversikt over hva du skal betale måned for måned. Boligen blir ikke indeksregulert og det er altså du som får verdistigningen av boligen i byggeperioden.
 
Ingen forhåndsbetaling
Oppgjøret for hele kjøpesummen betales i sin helhet ved overtakelse. Du slipper derfor å ta opp unødvendige lån og har samme boutgifter i byggeperioden.
 
Lave energiutgifter

Boligen blir oppført bedre enn dagens byggekrav med bedre isolasjon. Dette gjør at du trenger mindre energi for å varme opp boligen, og gir deg en billige oppvarmingskostnad.
 
Ingen kostnader til oppussing

Boligen blir oppført med moderne og god utforming. Alle produkter har 5 års reklamasjon. Dette minsker risikoen for uforutsette kostnader.
 
Særpreg
Du har større mulighet for å påvirke materiell og fargevalg, samt designløsninger i boligen. Du betaler altså for det DU vil ha.
 
Trygt kjøp

Ved overtakelse går vi grundig igjennom boligen for å sikre oss at produktet er slik som avtalt. Etter første året kommer vi tilbake og gjennomfører en kontroll der vi ser at alt er i orden i boligen. Du har i tillegg 5 års reklamasjonsrett.
 
Lovfestet garanti i 5 år
Alle nye boliger har lovfestet garantistillelse for oppfyllelse av kontrakt med 5% av kjøpesum i 5 år fra overtakelse. Dette gir deg en ekstra trygghet ved boligkjøpet.
 
God tid til salg av egen bolig

Som regel har du god tid til salg av egen bolig når du kjøper bolig i prosjekter. Dette gjør at du har god tid til å forberede salg av egen bolig. I tillegg har du god tid til å forberede flyttingen.