Sted
Hageveien, Sem
Innflytting
Ingen
2024
Pris fra kr
4650000
-
4950000
NOK
Ledige boliger
2
Doktorgården - 8 moderne leiligheter til salgs

Sentrumsnært - Carport - Heis

ARKITEKTENS ORD:

Prosjektet Doktorgården i Hageveien ligger på en hjørnetomt i overgangen mellom Sem sentrum og småhusbebyggelsen. Dette betyr at boligene får en svært sentral beliggenhet, samtidig som de liggerskjermet og vekk fra hovedgata. Kvartalet er i utgangspunktet preget av eneboligbebyggelse og trebygg. Nabobebyggelsen mot nord er relativt gammel trehusbebyggelse, i form av bygårder. Dette er kvaliteter som vi har tatt opp i prosjektet. Samtidig som bygget er en liten bygård, er det delt opp i mindre bygningsvolum som tilpasser seg eneboligbebyggelsen og som gir en fin identitet. Dette gjør at prosjektet fremstår i småskala og ikke en typisk boligblokk. 

Bebyggelsen vil få trekledning med fine variasjoner, som vil gi det særpreg og gode varme materialer. 

Det blir legekontor i første etasje, og boliger i de to etasjene over. Dette gjør at uteareal og terrasser er løftet en etasje opp fra gata og får en skjermet og fredelig beliggenhet. Alle leilighetene har relativt romslige terrasser og i tillegg er det en felles takterrasse på hvert av de to bygningsvolumene. Takterrassene vil ha svært gode solforhold. 

Parkering og boder er plassert på bakkeplanet. Dette gjør det enkelt å parkering bilen, og man slipper å kjøre ned i en mørk parkeringskjeller. Fra parkeringen og bakkenivået er det heis opp til leilighetene. Det er i tillegg to trapper opp. Dette gir enkel og god tilgang til alle leilighetene. 

Det er lagt stor vekt på at leilighetene skal bli lyse og trivelige. Det er derfor gjennomlys i alle leilighetene, og i de fleste leilighetene er det vinduer i tre fasader. Alle leilighetene har to soverom, hvor det ene eventuelt kan benyttes som kontor/arbeidsrom/ gjesterom.  

Prosjektet skiller seg fra mange andre leilighetsprosjektet fordi det ikke er en typisk boligblokk, men kanskje mer som en bygård, bygget er av tre, samt at det er relativt få leiligheter, noe som vil være et godt grunnlag for et godt og oversiktlig bomiljø. 

INNHOLD:

 1. etg: Næringseiendom med legesenter, og carporter til leilighetene
 2. etg: Leilighet 1-4 fordelt på 2 bygningskropper og felles terrasse
 3. etg: Leilighet 5-8 fordelt på 2 bygningskropper
 4. etg: Felles takterrasse

BELIGENHET:

Prosjektet ligger sentralt til på Sem med umiddelbar nærhet til et bredt utvalg av butikker, spisesteder, legekontor med mer. Kort vei til barnehage, skoler, flotte turområder, skiløyper og badevann. Ca. fem minutter kjøretid til Tønsberg med alle tilgjengelige sentrumsfasiliteter. Få minutter til E-18 med rask adkomst til øvrige Vestfoldbyer og flyplass på Torp.

TOMT:

Eierseksjon

ADKOMST:

Ta in Hageveien fra Semsveien ved Essostasjonen. Eiendommen følger etter 30 meter på høyre hånd i krysset Hageveien-Døvleveien. Det er satt opp byggeskilt på tomten.

FELLESUTGIFTER:

Fellesutgifter er estimert til kr. 2.500,- pr mnd og inkluderer tv/internett, bygningsforsikring, forretningsførsel, strøm i fellesareal og service på heis.                                                  

BRA:

Fra 61-80 kvm

Yttervegger / fasader
Bygget oppføres i hovedsak i tre og betong. Utvendig kledning vil bli levert i hovedsak som stående trepanel. Generelt vil utvendig kledning bli levert ferdig grunnet fra leverandør. Enkelte deler av fasaden blir levert med slette flater. Bygningen isoleres iht. forskriftskrav.

Bjelkelag / skillevegger

Etasjeskiller og skillevegger oppføres i betong og trekonstruksjoner.

Takkonstruksjon

Takkonstruksjonen leveres som prefabrikkerte elementer og er isolert etter forskriftskrav.

Balkong

Balkonggulvet er i tre. Utelys samt stikkontakt leveres. Rekkverk leveres i konstruksjon av glass og trevirke.

Utvendige trapper og inngangsparti

Trappehus / heis leveres med godkjente dekker.

Overbygd p-plasser, sportsboder og renovasjon

Overbygd p-plasser oppføres hovedsakelig i stål og betongkonstruksjoner. Parkeringsplassene blir oppmerket, der det medfølger en p-plass til hver leilighet. Nødvendige lyspunkter ved innkjørsel. Til hver leilighet medfølger en sportsbod oppført i lettveggsystem med 1 stk. lys punkt og kontakt, tilkoblet fellesanlegget.

Felles avfallshandtering plassert i eget rom som vist på tegning.

Vinduer

Vinduer og balkongdører leveres i hvit utførelse på innv. side.

Gulv

Gulver legges iht. romskjema.

Vegger

Vegger leveres iht. romskjema malt i lys farge. Innervegger leveres isolerte.

Himling

Himling leveres med sparklet og hvitmalt overflate.

Listverk / foringer

Gulvlister leveres i eik. Innvendig listverk og foringer leveres i grunnet hvit utførelse.

Kjøkken

Kjøkken leveres av Sigdal. Det leveres avtrekk over komfyr, kjøleskap,
oppvaskmaskin og integrert komfyr m/platetopp. Blandebatteri av type ettgreps med stengekran for oppvaskmaskin. Lysarmatur under overskap på kjøkken leveres med stikkontakt.

Garderobeskap

Det leveres standard garderobeskap i hvit glatt utførelse fra Sigdal iht. tegning.

Bad

Det leveres 1 stk. vegg montert hvitt porselenstoalett. Servant
leveres i hvit utførelse med blandebatteri. Dusj leveres med herdede glassdører og blandebatteri. Dusjdører er ikke tette mot gulv og er å regne som et ”forheng i glass”. Vannsøl utenfor glassdøren vil kunne forekomme. Gulvsluk. Opplegg for vaskemaskin og kondenstørketrommel. Innredning i glatt hvit utførelse iht. tegning.

Dører

Inngangsdøren til leiligheter er i tett utførelse med standard låskasse og vrider. Hvit balkongdør. Innvendige dører leveres som hvite slette m/pakning i karm.

Ventilasjon
Det leveres nødvendig ventilasjon iht. forskrift.

Oppvarming

Etter gjeldene krav i TEK 10. Luft til luft varmepumpe i hver leilighet.

Elektro

El-ledninger ligger generelt som skjult anlegg. På skillevegger mellom leilighetene mot naboleiligheten er el-anlegge lagt som åpent anlegg. Det leveres med ringeklokke ved ytterdør.
El-anlegget leveres iht. NEK 400 standard.

TV, data

Det monteres en standard pakke ”vår bestselger” fra Viken Fiber på TV og data. Denne pakken koster kr 999,- (pr. Desember 2020) pr mnd. Denne pakken kan hver og en oppgradere selv hos Viken Fiber i ettertid. Mer info er å finne på www.vikenfiber.no

Det legges opp til uttak i stue.

Brannsikring

Det leveres 1 stk. 6 kg. pulverapparat i hver leilighet samt røykvarslere. Brannsikring iht. gjeldene krav med fullsprinkling av bygget

Sjakter og nedforinger

Det må påberegnes nedforinger og innkassinger av sjakter der dette er nødvendig for fremføring av tekniske anlegg. Det må også påregnes synlige rørføringer i bod.

Annet

Postkasser blir satt opp på egnet sted.

Tilvalg

Selger/entreprenør innkaller til møte for gjennomgang av tilvalgs rutiner. Frister for når tilvalgavtaler må foreligge i undertegnet stand bestemmes av selger av hensyn til rasjonell fremdrift. Etter tilvalgs møte får kjøper normalt ca 2-4 uker til å bestemme seg for hvilke tilvalg som ønskes. Særskilt tilvalgsavtale må undertegnes og vil være bindene for begge parter. Det vil ikke bli gitt muligheter for å gjennomføre tilvalg til de oppgitte priser etter at tilvalgsfristen er utløpt. Det vil heller ikke være mulighet for å gjennomføre tilvalg på bad eller kjøkken som medfører endring av oppstikk for vann og avløp, plassering av komfyr eller endringer av fasade. Videre vil det heller ikke være mulig å flytting vegger. Tilvalg tilbys normalt innenfor en fastsatt tilvalgsliste som utarbeides av selger / entreprenør, men det kan gis mulighet for spesielle ønsker så fremt disse ikke er til hinder for felles ferdigstilling av prosjektet.

Det gis ikke tilgang til å bruke andre leverandører.

Forbehold

Selger tar forbehold om de nødvendige offentlige godkjenninger fra Tønsberg kommune. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra selgers tegninger og mindre avvik fra opplyst areal kan derfor forekomme. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tegninger og illustrasjoner er omtrentlige og at noe avvik kan forekomme. Alle illustrasjonsbilder er kun ment å kunne gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. De kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning i boligen. Ved avvikende opplysninger vil leveransebeskrivelsen gjelde foran byggetegninger og andre illustrasjoner som er fremlagt i salgsoppgaven. Det tas forbehold om små men hensiktsmessige endringer i utformingen av prosjektet. Eventuelle endringer skal ikke føre til forringet kvalitet. Det vil bli mulighet for tilvalg på interiøret i boligene, iht. avtale med utbygger. Det gis ingen mulighet til å flytte på komfyr /oppvaskmaskin og nedfelt stålbeslag på kjøkken, samt utstyr tilknyttet vann- og avløp på bad. Alle tilleggsbestillinger og endringer skal være selgers representant i hende senest ved de tidsfrister som fastsettes av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Kjøper kan ikke kreve ut ført endrings- eller tilleggsarbeid som endrer selgers vederlag med mer enn 15 % av kjøpesum. Salgsmateriale er ment som en orientering og veiledning for interessentene til prosjektet.

Opplysningene i salgsmaterialet er gitt av selger med forbehold om endringer, som av selger anses nødvendige, eller hensiktsmessige for å kunne gjennomføre prosjektet, dog uten at endringene forringer den generelle standarden og kvaliteten som er beskrevet.

Selger kan gjøre slike endringer uten at kjøper kan gjøre gjeldene misligholds sanksjoner.

Teksten i leveransebeskrivelsen går foran alle tegninger og andre beskrivelser. Avvik mellom tegninger og skisser og den faktiske utførelsen av prosjektet kan påregnes. Tegninger og skisser er ment som illustrasjoner og kan inneholde elementer som ikke inngår i leveransen.

Det som leveres, omfanget av dette og kvaliteten, fremgår av leveransebeskrivelsen i dette dokument samt i romskjema.

Selger forbeholder seg retten til den endelige utformingen av utomhusplanen for prosjektet. Kjøper aksepterer at eventuelt avvik fra fremlagte opplysninger ikke danner grunnlag for prisavslag og / eller heving.

Kjøper gjøres oppmerksom på at det i nye bygg kan oppstå noe svinnriss i mur, betong, sprekker i skjøter på treverk, tapet, maling m.v. og i materialoverganger. Kjøper kan ikke kreve utbedret eller gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser for slike forhold, med mindre arbeidet ikke er fagmessig utført.

Selger forbeholder seg retten til fortløpende å endre prisene på usolgte leiligheter samt forbehold om finansiering og offentlig godkjenning.

Det tas forbehold om trykkfeil i salgsmaterialet.


Felles takterrasse
Personheis
Carport i 1.etg
Fiber

Boliger

soldOut

Lekker leilighet i 2.etg med god beliggenhet i sentrum av Sem. Leiligheten har tilgang til heis og består av 2 sov, flislagt bad, stue/kjøk, bod, balkong og carportplass. Utenom dette kan en også fristes med utsikten fra solstolen på felles takterrasse.

Areal
m2
Soverom
2
Pris fra
4 132 000 NOK
Les mer
soldOut

Lekker leilighet i 2.etg med god beliggenhet i sentrum av Sem. Leiligheten har tilgang til heis og består av 2 sov, flislagt bad, stue/kjøk, bod, balkong og carportplass. Utenom dette kan en også fristes med utsikten fra solstolen på felles takterrasse.

Areal
m2
Soverom
2
Pris fra
3 350 000 NOK
Les mer

Lekker leilighet i 2.etg med god beliggenhet i sentrum av Sem. Leiligheten har tilgang til heis og består av 2 sov, flislagt bad, stue/kjøk, bod, balkong og carportplass. Utenom dette kan en også fristes med utsikten fra solstolen på felles takterrasse.

Areal
72 m2
Soverom
2
Pris fra
4 650 000 NOK
Les mer
soldOut

Lekker leilighet i 2.etg med god beliggenhet i sentrum av Sem. Leiligheten har tilgang til heis og består av 2 sov, flislagt bad, stue/kjøk, bod, balkong og carportplass. Utenom dette kan en også fristes med utsikten fra solstolen på felles takterrasse.

Areal
m2
Soverom
2
Pris fra
3 980 000 NOK
Les mer
soldOut

Lekker leilighet i 3.etg med god beliggenhet i sentrum av Sem. Leiligheten har tilgang til heis og består av 2 sov, flislagt bad, stue/kjøk, bod, balkong og carportplass. Utenom dette kan en også fristes med utsikten fra solstolen på felles takterrasse.

Areal
m2
Soverom
2
Pris fra
NOK
Les mer
soldOut

Lekker leilighet i 3.etg med god beliggenhet i sentrum av Sem. Leiligheten har tilgang til heis og består av 2 sov, flislagt bad, stue/kjøk, bod, balkong og carportplass. Utenom dette kan en også fristes med utsikten fra solstolen på felles takterrasse.

Areal
m2
Soverom
2
Pris fra
NOK
Les mer

Lekker leilighet i 3.etg med god beliggenhet i sentrum av Sem. Leiligheten har tilgang til heis og består av 2 sov, flislagt bad, stue/kjøk, bod, balkong og carportplass. Utenom dette kan en også fristes med utsikten fra solstolen på felles takterrasse.

Areal
80 m2
Soverom
2
Pris fra
4 950 000 NOK
Les mer
soldOut

Lekker leilighet i 3.etg med god beliggenhet i sentrum av Sem. Leiligheten har tilgang til heis og består av 2 sov, flislagt bad, stue/kjøk, bod, balkong og carportplass. Utenom dette kan en også fristes med utsikten fra solstolen på felles takterrasse.

Areal
m2
Soverom
2
Pris fra
4 266 000 NOK
Les mer

Område

Nærmiljøet

Sentrumsnært

Her bor en i sentrum

Lege

Legesenter i 1.etg

Skole

Gangavstand til barneskole

Idrettsbane

Gangavstand til idrettsbanen

  Se andre boliger til salgs

  forSale
  Banebakken- Eneboliger i rekke
  Her skal det føres opp tre moderne og flotte boliger i rekke. Boligene særpreges av innbydende arkitektur med funksjonelle løsninger.

  — 6.300.000 kr
  Banebakken, Nøtterøy, Norway
  forSale
  Bolig B
  Store vindusflater for rikelig tilgang på dagslys. Ekstra høy himling i 2.etasje for god romfølelse. Delvis overbygde og skjermet terrasser. Funksjonelle kjøkken med god skap- benkeplass og intregrerte hvitevarer, herunder: kjøl/frys, oppvaskemaskin, platetopp og komfyr. 3 gode soverom. Masse lagring i boder. Pent flislagte baderom med dusjhjørne, servant med skuffeseksjon, vegghengt wc og opplegg for vaskemaskin/tørketrommel.

  6.300.000 — undefined kr